Sản phẩm

Phân tích truyền thông chuyên sâu

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của CommSights sẽ biến các con số dữ liệu thành các thông tin có giá trị về các khía cạnh truyền thông như thông điệp truyền thông (key messages), bối cảnh truyền thông (media landscape), người phát ngôn (spokesperson), hiệu quả chiến dịch truyền thông (campaign effectiveness), chức năng sản phẩm (product features), …

mi SentiMeter

Phù hợp nhất cho các tổ chức/doanh nghiệp muốn có cái nhìn tổng quan về danh tiếng cũng như muốn định tính mức độ yêu thích của truyền thông đối với thương hiệu của họ

z
mi VocaLead

Đo lường sức mạnh và mức độ lan truyền thông điệp của doanh nghiệp trên các thông cáo báo chí, phỏng vấn và bài phát biểu, giúp doanh nghiệp củng cố thông điệp cốt lõi của mình, cũng chính là chìa khóa cho một chiến lược truyền thông thành công.

mi TopVoice

Phân tích các nhân vật trọng điểm và so sánh họ với những người có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong ngành, giúp doanh nghiệp có thể chọn các KOL phù hợp để xây dựng thương hiệu của mình

mi MilestoneMarker

Mang đến dịch vụ kiểm-tra-và-cân-bằng các thành tích truyền thông cho doanh nghiệp

mi PressAnatomy

Phân tích nội dung chuyên sâu về nền tảng nào phù hợp với bạn, kênh truyền thông nào đưa ra mấu chốt câu chuyện và sẽ mang lại chiến thắng trong cuộc đua giá trị truyền thông đạt được.

mi ProductAnalyzer

Cung cấp cái nhìn chuyên sâu về sản phẩm của doanh nghiệp thông qua tính năng sản phẩm cũng như lượng đề cập nhiều/ít của sản phẩm trên thị trường.

w
mi CampaignVerifier

Giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ thành công của chiến dịch so với các đối thủ cạnh tranh.

mi BrandRep

Hỗ trợ tái định vị thương hiệu cho doanh nghiệp, phân tích nhận thức tổng thể và mức độ yêu thích thương hiệu.

Liên hệ để được hỗ trợ