mi BrandRep

TDanh tiếng của thương hiệu xoay quanh việc điều hướng thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. mi BrandRep hỗ trợ tái định vị thương hiệu cho doanh nghiệp, phân tích nhận thức tổng thể và mức độ yêu thích thương hiệu. Đồng thời hướng dẫn thiết lập danh tiếng của doanh nghiệp trên truyền thông theo từng giai đoạn cụ thể về các tác động lên hình ảnh thương hiệu.
CommSights-Sản phẩm-mi BrandRep-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ