mi CampaignVerifier

Giúp doanh nghiệp đánh giá được mức độ thành công của chiến dịch so với các đối thủ cạnh tranh.

mi CampaignVerifier giúp doanh nghiệp thấy được mức độ phân bổ tin tức của mình và đối thủ để doanh nghiệp có thể đưa ra được các điều chỉnh phù hợp và thiết lập các thực tiễn tốt nhất cho các chiến dịch tương lai. Bạn muốn biết mức độ phân bổ tin tức cũng như giá trị truyền thông mang lại cho chiến dịch của bạn như thế nào? Dịch vụ của chúng tôi chính là giải pháp tối ưu nhất dành cho doanh nghiệp của bạn.

CommSights-Sản phẩm-mi CampaignVerifier-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ