mi PressAnatomy

Phân tích nội dung chuyên sâu về nền tảng nào phù hợp với bạn, kênh truyền thông nào đưa ra mấu chốt câu chuyện và sẽ mang lại chiến thắng trong cuộc đua giá trị truyền thông đạt được.

mi PressAnatomy giúp doanh nghiệp đánh giá các chi phí quảng cáo ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả truyền thông mang lại, hiểu được phạm vi khách hàng tiềm năng và nhà báo nào ủng hộ bạn hơn các đối thủ khác.

CommSights-Sản phẩm-mi PressAnatomy-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ