mi SentiMeter

Một công cụ khai thác & phân tích độ nhạy cảm truyền thông về các nổ lực PR của doanh nghiệp và nắm bắt các quan điểm truyền thông một cách chính xác nhất về thương hiệu của bạn. Doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ yêu thích của truyền thông cũng như mức độ thiệt hại từ các tin tức tiêu cực/nhạy cảm.

mi SentiMeter phù hợp nhất cho các tổ chức/doanh nghiệp muốn có cái nhìn tổng quan về danh tiếng cũng như muốn định tính mức độ yêu thích của truyền thông đối với thương hiệu của họ.

CommSights-Sản phẩm-mi Sentiment-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ