mi TopVoice

Xác định những ìnluencer tốt nhất cho doanh nghiệp bạn và xem rằng liệu các KOL này đang ảnh hưởng đến thương hiệu của bạn theo hướng tích cực hay tiêu cực. Đâu là các nhà báo có sự kết nối với thương hiệu của bạn tốt nhất? Đại sứ thương hiệu nào có sức hút nhất?

mi TopVoice phân tích các nhân vật trọng điểm và so sánh họ với những người có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong ngành, giúp doanh nghiệp có thể chọn các KOL phù hợp để xây dựng thương hiệu của mình.

CommSights-Sản phẩm-mi TopVoice-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ