Sản phẩm – dịch vụ

CÁC HÌNH THỨC BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG (PHẦN 1)

CÁC HÌNH THỨC BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG (PHẦN 1)

Để làm nên một chiến dịch truyền thông hiệu quả, chúng ta không chỉ đơn thuần là làm theo kế hoạch đã định trước, mà trong quá trình đi truyền thông, doanh nghiệp cần theo dõi truyền thông một cách sát sao từng đường đi nước bước trong hoạt động truyền thông của mình...

read more
Đo lường và phân tích hiệu quả truyền thông

Đo lường và phân tích hiệu quả truyền thông

Một trong các câu hỏi luôn ám ảnh những người làm marketing và thương hiệu là “các nỗ lực truyền thông của tôi có thực sự hiệu quả?” HIỆU QUẢ TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ? Hiệu quả truyền thông có thể được định nghĩa ngắn gọn là khi doanh nghiệp đáp ứng được tất cả các KPI khi...

read more