Về chúng tôi

Tầm nhìn của CommSights là trở thành công ty phân tích truyền thông của thời đại

TẦM NHÌN

Để trở thành nhà cung cấp phân tích truyền thông được ưu chuộng trên thế giới

T

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của CommSights là mang đến cho các tổ chức và cá nhân một cái nhìn truyền thông chuyên sâu thông qua đánh giá nội dung truyền thông của thương hiệu trên nhiều nguồn thông tin khác nhau

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
  • Sẵn sàng để chiến thắng
  • Nổ lực hết mình
  • Tinh thần doanh nghiệp cao
  • Không ngừng tạo ra giá trị
  • Chia sẻ lẫn nhau
  • Tiếp cận khách hàng bằng sự cam kết và lòng đam mê

Liên hệ để được hỗ trợ